Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Què es pot gestionar en l'Oficina de Sancions?

A causa de la situació sanitària sobrevinguda per la COVID19 la recomanació és de realitzar les tramitacions per internet a través de la Seu electrònica.

Recordeu que moltes tramitacions es poden realitzar telemàticament, sense necessitat de traslladar-se a les oficines. Heu de disposar d'un certificat digital com l' IdCAT mòbil, que el podeu aconseguir de manera immediata des de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta o ordinador només omplint un formulari.

Al final d'aquesta pàgina trobareu enllaçat el tràmit per a obtenir l' IdCAT mòbil.

IMPORTANT !

L’Ajuntament ha delegat en la Diputació de Barcelona (Organisme de Gestió Tributària –ORGT-), la gestió i recaptació de les multes de trànsit corresponents a  infraccions comeses i  denunciades a partir del dia 1 de gener de 2021.

Podeu fer efectives aquestes multes, amb reducció del 50%, en el  termini de vint dies naturals a partir de la notificació de la denúncia, pel següents mitjans:
Qualsevol tràmit relacionat amb multes de 2020 i anteriors, es continua fent com fins ara, a la nostra web municipal.

Als següents enllaços trobareu informació sobre les tramitacions que podeu realitzar a l'Ajuntament, moltes d'elles amb l'opció telemàtica:
Al final d'aquesta pàgina trobareu tots els tràmits que es poden realitzar en l'Oficina de Sancions. Molts d'ells tenen tramitació telemàtica, per tant us recomanem que feu servir aquesta opció de manera prioritària.

A més, també trobareu enllaçat el tràmit per a obtenir l' IdCAT mòbil.