Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Aportació de documentació a un expedient obert d'activitats

Amb aquest tràmit podeu presentar documentació requerida en una tramitació d'activitats en curs en aquest ajuntament o afegir-ne de nova que creieu adient.

La persona que tingui un expedient obert d'activitats en aquest ajuntament i vulgui afegir documentació, ja sigui per requeriment previ com per iniciativa pròpia per a complementar la seva sol·licitud.

  • Heu de saber el número d'expedient o el número de la instància amb què vau iniciar la vostra petició.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general (2 còpies), indicant el número d'expedient al que vol afegir la documentació annexa o el número de registre de la instància amb què vau iniciar la vostra petició.
  • Qualsevol documentació requerida o que vulgui aportar per iniciativa pròpia per a complementar la seva sol·licitud, incloses les declaracions que escaiguin de les adjuntes a l'apartat Impresos associats. 

Impresos associats

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Sense resolució d'òrgan