Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Pagament en línia de taxes, impostos, sancions i preus públics municipals

Procediment per al pagament de deutes municipals amb l'Ajuntament amb targeta de crèdit o amb càrrec al compte corrent.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.