Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Donació de documents a l’Arxiu Municipal

Fer donació a l'Ajuntament de l'Hospitalet de documents vinculats amb la ciutat per a que l'Arxiu Municipal en garanteixi la seva preservació i els posi a disposició de la ciutadania. Els documents poden ser textuals, gràfics (fotografies, cartells), audiovisuals o sonors i pertànyer a una entitat, empresa o a un particular vinculat amb l'Hospitalet.

Inicialment plantejar la proposta a l'Arxiu Municipal a través del correu electrònic o el telèfon (arxiu@l-h.cat - 934032910) i, un cop validada la proposta amb el personal tècnic de l'Arxiu s'haurà de formalitzar la sol·licitud de donació a través d'aquest tràmit.

Qualsevol persona física, jurídica o moral, prèvia identificació, o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Adreça’t a qualsevol de les oficines municipals indicades al final d’aquesta secció. També pots presentar la sol·licitud per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Pots consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Abans, per agilitzar el tràmit, pots imprimir i emplenar el formulari de sol·licitud.

Instància en paper

Sol·licitud