Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informació i assessorament en relació al rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions fotogràfiques sense finalitat publicitària

Sol·licitud d'informació i assessorament a la Film Office en relació al rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions fotogràfiques a L'Hospitalet, sempre que no tinguin una finalitat publicitària.

Qualsevol persona física o jurídica interessada en el rodatge d'imatges o de sessions fotogràfiques a L'Hospitalet, sempre que no tinguin finalitats publicitàries.

Per demanar informació i assessorament a la Film Office en relació al rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions fotogràfiques a L'Hospitalet, sempre que no tinguin una finalitat publicitària, envieu un correu a l'adreça següent: filmoffice@l-h.cat

Podeu trucar a l'oficina indicada a continuació.

Sense resolució d'òrgan

Una vegada teniu la informació adient podreu, si és el cas, realitzar la tramitació de l'autorització per al rodatge.