Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cita prèvia per tràmits relacionats amb habitatge amb protecció oficial i borsa de mediació per al lloguer social

Heu de fer servir aquest tràmit per a concertar la cita necessària per sol·licitar la inscripció i modificació al registre d'habitatges amb protecció oficial i la inscripció a la borsa de mediació per al lloguer social.

La documentació necessària la podeu trobar als enllaços al final d'aquesta pàgina.

A la cita ha de constar la persona que anirà a fer el tràmit, que serà qui s'indiqui al tràmit que voleu realitzar enllaçat al final d'aquesta pàgina

Segons l'establert al tràmit que voleu realitzar enllaçat al final d'aquesta pàgina

Reserveu dia i hora de cita prèvia fent clic en aquest enllaç

Enviada la sol·licitud rebreu un justificant de la cita al vostre correu electrònic.

Truqueu al telèfon indicat per a tramitar la cita prèvia.

Una vegada heu finalitzat la reserva rebreu un justificant al vostre correu electrònic amb instruccions a seguir el dia de la cita.

El dia i l'hora de la cita la persona que sol·licita l'ajut haurà d’adreçar-se a la sala d’espera de l'Oficina de l'Hagitatge i confirmar la reserva a la màquina de tíquets.

El dia de la cita heu de disposar de la documentació necessària, segons el cas, consultant el tràmits enllaçats al final d'aquesta pàgina.