Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Subvencions d'entitats

Convocatòria sol·licituds de subvencions per a entitats ciutadanes que portin a terme projectes de diferents àmbits

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d'acord amb els requisits que s'estableixin a les bases particulars de la convocatòria. 

Podeu accedir a les convocatòries de les diferents subvencions seguint el següent enllaç: www.l-h.cat/subvencions