Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Comunicació d'un domicili per a rebre les notificacions d'un procediment sancionador de civisme

Comunicació per a rebre les notificacions d'un procediment sancionador de civisme en una adreça diferent al domicili de la persona infractora.

El canvi servirà només per a un procediment sancionador.

La persona denunciada.

Es pot comunicar el canvi de domicili de notificació a partir del moment que es tingui el butlletí o acta que lliura l'agent.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general (2 còpies), comunicant les següents dades en la vostra petició:
  • Exposició de fets:
   • Detalls de la sanció (número d'expedient, de butlletí o acta, data, etc.).
  • Sol·licitud:
   • Nova adreça.
   • Codi Postal.
   • Població.
 • Fotocòpia del butlletí o acta de denúncia.