Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informació sobre com donar-se d'alta a la Borsa de Treball de l'Àrea de Promoció Econòmica

És un servei  d'intermediació, que poden utilitzar les persones en edat laboral, que estan en recerca activa de feina i on podran trobar tot tipus d'ofertes de treball.
Actualment, l'Ajuntament de l'Hospitalet està homologat amb el número d'autorització 09/00000100 pel Sistema Nacional de Empleo i el Servei d'Ocupació de Catalunya, per actuar com a Agència de Col·locació.

Persones en edat laboral i que estan en recerca activa de feina.

Adreceu-vos personalment a l'oficina indicada.

Documentació necessària

  • DNI o NIE (original)
  • Un currículum vitae en format electrònic (o, si no fos possible, en format paper) 

Sense resolució d'òrgan

La inscripció a la Borsa de Treball te vigència d'un any.
Transcorregut aquest temps, si no renoveu personalment la vostra inscripció, se us donarà de baixa automàticament.
L'alta a la Borsa de Treball es validarà en un màxim de 10 dies des que hagueu fet la petició d'inscripció.