Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Servei de podologia per a gent gran

AVÍS! TEMPORALMENT AQUEST SERVEI ESTÀ ATURAT DEGUT A LES MESURES SANITÀRIES APLICADES PER LA PANDÈMIA

Sol·licitud d'accès al servei de podologia per a gent gran.

 • Persones grans majors de 65 anys
 • Persones menors de 65 anys que pateixen determinades patologies.

Tot l'any excepte el mes d'agost.

Podeu concertar cita prèvia per via telefònica trucant al telèfon del servei de podologia indicat, segons el cas.

Heu de concertar cita prèvia per tenir accés al servei de podologia i heu d'aportar la documentació necessària als equipaments indicats.

Documentació necessària

 • DNI (original).
 • L’última declaració de la Renda o certificat tributari de l’IRPF (en cas de no estar obligat/ada a presentar la Declaració de la Renda).
  El certificat tributari de l’IRPF es pot aconseguir:
  - Presencialment en la Agència Tributària, o
  - si disposeu de certificat electrònic, en el següent enllaç: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G317.shtml
 • Full amb la medicació actual.

Descripció:

 • Educació sanitària en autocura individual i en petits grups.
 • Assessorar en autocura i derivar.
 • Manteniment de la higiene
Objectius:
 • Millorar la qualitat de vida facilitant un servei de podologia primària integral.
 • Assolir una millor higiene dels peus, mobilitat i autonomia.
Servei en col·laboració amb l'Escola Universitària de Podologia de la Universitat de Barcelona, amb seu al Campus de Bellvitge. I amb la prestació del servei de podòlegs professionals.