Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta i/o rectificació de dades del cens electoral en període d'exposició pública de llistes electorals per a les eleccions autonòmiques del 12 de maig

Nota: Els camps amb asterisc són obligatoris.
Dades del sol·licitant
El camp ''DNI o NIE'' és obligatori
El camp ''Dia'' és obligatori
El camp ''Mes'' és obligatori
El camp ''Any'' és obligatori
Adreça del sol·licitant
El camp ''Carrer'' és obligatori
El camp ''Número'' és obligatori

Informació sobre protecció de dades.

Responsable del tractament: Ajuntament de L'Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitalet.

Base jurídica del tractament: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Finalitat del tractament: Consulta del cens electoral.

Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900100277 (fora de L'Hospitalet i mòbils).