Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cita Prèvia a l'Oficina de Gestió Tributària

Es pot accedir a aquest mateix tràmit amb la següent adreça electrònica:

  • https://www.l-h.cat/citaTributs

Degut a la situació sanitària sobrevinguda per la Covid-19, si voleu realitzar un tràmit a l'Oficina de Gestió Tributària, heu de demanar cità prèvia.

Recordeu que a la SEU Electrònica pot trobar els tràmits que es poden realitzar telemàticament sense necessitat de traslladar-se a les oficines. Hi ha determinats tràmits que es poden fer sense necessitat de certificat digital i d’altres que haureu de disposar d'un (IdCAt o IdCAT mòbil). El podeu aconseguir seguint el tràmit que trobareu al final de la pàgina.

Per consultar els tràmits que podeu fer de manera telemàtica de l'Oficina de Gestió Tibutària de l'Ajuntament de L'Hospitalet, podeu consultar els següents enllaços:

També podeu consultar i tramitar els tràmits que trobareu seguint aquest camí Seu electrònica>tràmits>Hisenda municipal 

Si no trobeu el tràmit que voleu realitzar, podeu demanar informació o un servei utilitzant el següent enllaç i el departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres:
  • Contacta: Heu d'omplir el formulari i deixar constància de quin tràmit voleu realitzar per a que el departament gestor es posi en contacte amb vosaltres per donar-vos la informació requerida o una cita per a la realització d'una gestió, si cal.
Per a tràmits d’Impost de vehicles i Plusvàlues ( bonificacions de vehicles, autoliquidacions i pròrrogues de plusvàlues),  i pagaments, domiciliacions, rebuts i justificacions d’altres impostos municipals, només en el cas de persones físiques, seguiu el següent enllaç per sol·licitar cita prèvia o be aquesta adreça http://orgt.cat/cites i per les tramitacions efectuades per persones jurídiques, seguiu el següent enllaç: https://orgtn.diba.cat/ca.

Si el que necessiteu és una cita prèvia i anar personalment a l'Oficina de Gestió Tributària de L'Ajuntament de L'Hospitalet, podeu seguir els següents enllaços depenen del que voleu tramitar:

Indispensable per poder ser atès un cop tingui la cita prèvia concertada:

  • Heu de portar mascareta
  • Preferiblement heu de portar bolígraf
  • Preferiblement venir només la persona que ha de realitzar el tràmit
  • Acudir a la cita només 5 minuts abans o 5 minuts després (passat aquest temps la seva cita serà anul·lada)

Instruccions sobre la documentació a aportar:
  • Revisar la documentació que ha d'aportar per a realitzar el seu tràmit per evitar desplaçaments innecessaris
  • Preferiblement portar tota la documentació escanejada en un Pen Drive per tal d'evitar la manipulació de papers per part de vostè i de les persones que els atendran i així poder mantenir la seguretat requerida per la situació d'emergència sanitària.
Tot i això, portar també la documentació requerida a cada tràmit en paper per si hi hagués algun problema amb el pen i es necessités escanejar-la de nou a l'oficina.