Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta de l'estat de la cèdula d'habitabilitat

Sol·licitud per a consultar si la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge està vigent o caducada.

La vigència de les cèdules d'habitabilitat és la següent:

  • De primera ocupació per habitatges nous: 25 anys.
  • De primera ocupació per habitatges rehabilitats: 15 anys.
  • De segona ocupació: 15 anys.

Transcorreguts aquests terminis s'han de tramitar novament.

Envieu un correu electrònic a l'adreça olh@l-h.cat concretant la vostra consulta i indicant l'adreça completa de l'habitatge sobre el que voleu saber si la cèdula està o no vigent.

Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.

Truqueu a l'oficina indicada.

Podeu fer la vostra consulta a l'oficina indicada.

  • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (6245  núm. DOGC  publicat el  02/11/2012). .
  • Resolució TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (6352  núm. DOGC  publicat el  10/04/2013)..
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (5044  núm. DOGC  publicat el  09/01/2008)..
  • Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. (6035  núm. DOGC  publicat el  30/12/2011).
Sense resolució d'òrgan

Teniu més informació respecte a la tramitació de cèdules d'habitabilitat a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.