Logo Ajuntament de L'Hospitalet

XVIII Edició del Premi de Novel·la Negra L’H Confidencial 2024

Participació en el concurs literari de novel·la negra L’H Confidencial convocat per l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Hi podran participar tots els escriptors i totes les escriptores que ho desitgin, de qualsevol nacionalitat o procedència, amb residència a Espanya.

Es poden presentar novel·les de gènere negre o policíac escrites en llengua castellana o catalana, originals i inèdites, que no tinguin compromesos els drets i que no hagin rebut cap premi anteriorment. Si en rebessin algun abans del veredicte d’aquest premi, ho hauran de notificar i la novel·la restarà exclosa del concurs. S’invalidaran les obres dels autors finats abans del veredicte del premi.

El termini d’admissió d’originals va des del l’endemà de l’aprovació de les bases reguladores per l’organisme competent de l’Ajuntament fins el divendres 15 de març de 2024, a les 23:59 h.
Durant el tercer trimestre es notifica a la persona guanyadora el veredicte del jurat. La resta de participants no reben cap notificació.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

  • L'obra  inèdita en els dos formats, word i pdf, demanats.
  • L'obra ha d’anar signada amb pseudònim, haurà de enir una extensió màxima de 250 pàgines, format DIN A4, a doble espai, amb tipus de lletra Times New Roman de cos 12, en format word i en format pdf i amb número de paginació

Fora de termini


La Secció de biblioteques es posarà en contacte amb la persona guanyadora per comunicar-li el veredicte i requerir la documentació per a efectuar el pagament del premi.

L’import del premi serà de 12.000 €, dels quals es descomptaran els impostos previstos per la legislació espanyola. L'obra ganadora serà publicada per l'editorial CLANDESTINA BCN SL.