Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Permís per reserva d'estacionament puntual i talls de carrer

Sol·licitud d'autorització per a reserva d’estacionament puntual i talls de carrer motivada per mudances, càrrega i descàrrega...

La persona ha d'indicar a la sol·licitud els següents punts:

 • Indicar el motiu de la petició.
 • Indicar el lloc exacte de la mudança: Carrer, plaça, número...
 • Indicar hora d'inici i hora de fi.
 • Indicar els metres necessaris, o el número de vehicles a retirar.
 • Indicar la matrícula del vehicle, en el cas de carrers amb control d’accés amb càmera.

S'estableix un termini mínim de 5 dies d'antelació,per garantir les gestions de senyalització, des de l’emissió de l’autoliquidació i fins al dia del servei.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Fotografia del lloc on es vol fer la reservaOpcionalTelemàtic i presencial
Plànol amb la ubicació senyalitzada de la reservaOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

El departament gestor expedirà l’autoliquidació corresponent a fi de que la persona interessada faci efectiu el pagament 4 dies abans de la reserva.

Un cop realitzat aquest tràmit, Guàrdia Urbana senyalitzarà (si fos necessari) la zona de la mudança per poder retirar els vehicles el dia sol·licitat.

En el cas de tall de carrer serà l’empresa sol·licitant l’encarregada de la senyalització.

Per qualsevol incidència o consulta el mateix dia de la reserva podeu contactar amb la Central de la Guàrdia Urbana al telèfon 93 402 95 25 / 93 337 53 53.

El permís per a l'ocupació de la via pública serà l'autoliquidació juntament amb el justificant bancari, que s’hauran de tenir a mà (paper o digital) en el moment de l’actuació.