Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Educació de salut pública i ambiental

Facilitar coneixements sobre el medi ambient i la salut pública, en general; també proporcionar informació i dades sobre recursos de salut pública i ambiental.