Sol·licitud d'inscripció al cens electoral per conveni amb altres paÏsos