Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud del servei de teleassistència

Imprimir
És una modalitat de servei d'atenció domiciliària que ofereix a l'usuari/ària una atenció permanent  i a distància.

Consisteix en un aparell telefònic connectat a una central de recepció de senyals d'emergència atesa per professionals capacitats per facilitar una ajuda immediata i específica.

S'ha de disposar de telèfon fix amb compatibilitat amb el servei.

El servei de teleassistència està assignat a una persona. I la baixa definitica d'aquest servei no dóna dret a la continuïtat del mateix en altres membres de la unitat de convivència..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones que sol·liciten aquest servei no poden tenir problemes auditius o d'altres que dificultin l'ús correcte d'aquest.
 • Les persones empadronades a la ciutat
 • Les persones amb valoració de dependència amb grau que els dóna dret a aquest servei
 • Persones de més de 75 anys que viuen soles
 • Persones de més de 75 anys amb barem de mobilitat reduïda que conviuen amb altres persones també majors de 75 anys
 • Persones de més de 75 anys que tenen les problemàtiques de salut recollides a la fitxa de salut de la sol·licitud de teleassistència, diagnosticades pel seu metge i emesa pel seu centre de salut.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Adreçar-se a:
 

 • Carrer Tecla Sala, 11:
  • Les persones que tenen  PIA signat han d’adreçar-se a la seva professional de referència 
  • Residents a Districtes II (Collblanc- La Torrassa), Districte IV (Florida –Les planes)  i  Districte VI (Bellvitge –Gornal). Us podeu presentar directament a l'oficina  per demanar documentació i posteriorment entrevista o trucant al telèfon d'informació 93.402.99.35
 • Punts d’informació de Gent Gran dels Casals:
  • Districte I (Centre, San Josep i Sanfeliu) Casal Ca N’Arus.  Dijous 10h-13h/16h-18h.
  • Districte III  (Santa Eulàlia – Gran Via) Casal Provençana. Dilluns 10h-13h/16h-18h.
  • Districte V (Pubilla Casas – Can Serra)  Casal Pubilla Casas.  Dimarts   10h-13h.
Documentació necessària
En el moment de l'entrevista s'ha d'aportar els següents documents de la persona sol·licitant:
 • DNI, targeta de residència o passaport (original i fotocòpia)
En el cas que la persona sol·licitant no pugui anar presencialment caldrà aportar degudament signat el Full d'Autorització per a tràmits i el Full de consentiment de dades.

MÉS INFORMACIÓ

Per donar de baixa el servei:
 • Informar al telèfon de l'empresa perquè passin a retirar l'aparell, o,
 • Adreçar-se als serveis socials de C. Tecla Sala, 11
En cas d'avaria l'empresa instal·ladora facilita un telèfon i envia un tècnic per solucionar-la..  

NORMATIVA APLICABLE

LLei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. BOE 299, 15.12.2006.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400