Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud del servei de teleassistència

Imprimir
És una modalitat de servei d'atenció domiciliària que ofereix a l'usuari/ària una atenció permanent  i a distància.

Consisteix en un aparell telefònic connectat a una central de recepció de senyals d'emergència atesa per professionals capacitats per facilitar una ajuda immediata i específica.

S'ha de disposar de telèfon fix i corrent elèctrica de 220W.

El servei de teleassistència està assignat a una persona. I la baixa definitica d'aquest servei no dóna dret a la continuïtat del mateix en altres membres de la unitat de convivència..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones que sol·liciten aquest servei no poden tenir problemes auditius o d'altres que dificultin l'us correcte d'aquest.

S'ha d'estar empadronat a la ciutat.

Les persones que tenen valoració de dependència amb grau i nivell que els dóna dret a aquest servei.

Persones de 80 anys o més que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que conviuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat i salut.

Persones majors de 65 anys amb manca de xarxa social o familiar i/o amb dificultat de mobilitat.

Persones majors de 65 anys que per la seva malaltia crònica requereixen una atenció puntual i immediata.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Les persones s'han de dirigir al Servei d'Informació, Orientació i Tramitació de recursos socials, excepte les persones amb valoració de dependència i PIA signat que s'ha d'adreçar a la seva treballadora social de referència.
Documentació necessària
En el moment de l'entrevista s'ha d'aportar els següents documents de la persona sol·licitant:
 • DNI, targeta de residència o passaport (original i fotocòpia)
 • Informe de salut emès per pel metge/ssa de la xarxa pública de Salut on es justifiqui la necessitat del servei.
En el cas que la persona sol·licitant no pugui anar presencialment caldrà aportar degudament signat el Full d'Autorització per a tràmits i el Full de consentiment de dades.

MÉS INFORMACIÓ

Per donar de baixa el servei:
 • Informar al telèfon de l'empresa perquè passin a retirar l'aparell, o,
 • Adreçar-se al Servei d'Informació Orientació i Tramitació (SIOT) on s'hi pot fer entregar de l'aparell.
.  

NORMATIVA APLICABLE

LLei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. BOE 299, 15.12.2006.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400