Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Autoliquidació de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Imprimir
Declaració per a obtenir la carta de pagament de l'impost on la persona obligada a pagar l'IVTM fa, per si mateixa o assistida, el càlcul de la quota per determinar i ingressar l'import del deute tributari.

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa aptes per a circular per les vies públiques de qualsevol classe i categoria. Per tant, l'impost es paga encara que el vehicle no s'utilitzi mai (en aquest cas es pot donar de baixa temporal a la Prefectura Provincial de Trànsit)..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb una autorització expressa del/la interessat/da.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Ser titular d'un vehicle de tracció mecànica.
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport (original).
En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

 • Si es fa el pagament de l'autoliquidació en el període voluntari, s'arxiva l'autoliquidació sense més tràmit.
 • Si no es fa el pagament en el període voluntari es passa a la Recaptació Executiva perquè s'iniciï el tràmit del cobrament amb el recàrrec corresponent.
 • Posteriorment, aquesta informació s'incorporarà al padró de l'IVTM de cobrament anual.

TEMPS DE RESPOSTA

Immediat.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400