Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Comunicació d'un canvi de titularitat o de municipi feta en la Prefectura Provincial de Trànsit

Imprimir
Comunicació a l'Ajuntament del canvi efectuat a la Prefectura Provincial de Trànsit de la persona titular d'un vehicle o del vehicle a un altre municipi.

Aquests dos canvis comportaran la baixa de l'IVTM a la persona que era titular del vehicle a L'Hospitalet i, si és el cas, l'alta a la nova persona titular si s'ha efectuat una compravenda i s'ha inscrit el vehicle en una adreça del nostre municipi.

No heu de realitzar cap tipus de tramitació a l'Ajuntament en aquests casos, ja que l'Ajuntament incorpora de manera automàtica les dades de Trànsit per a què a data 1 de gener (data de meritació de l'impost) s'apliquin els canvis ocorreguts durant l'any anterior..  

QUI EL POT DEMANAR

 • La persona física o jurídica que consti en el permís de circulació com a titular del vehicle del que s'hagi fet el canvi de titularitat.
 • La persona física o jurídica que constava en el permís de circulació com a titular del vehicle prèviament al canvi de titularitat.
En ambdós casos també pot realitzar el tràmit qualsevol altra persona amb l'autorització expressa de la interessada.

QUAN ES POT FER

L'Ajuntament actualitza automàticament les seves bases de dades amb les facilitades per Trànsit.

En cas de detectar que l'any en que deixeu de ser titular del vehicle a data 1 de gener us arribi el rebut o la domiciliació per a fer el pagament de l'IVTM podeu realitzar aquest tràmit..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Requeriments
 • Haver fet el canvi de titularitat o de municipi del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.
En el cas que us arribi el rebut per a fer el pagament de l'IVTM l'any en que ja no sou titular del vehicle a data 1 de gener, podeu remetre la documentació necessària al departament enviant-la al correu electrònic tributs.contribuents@l-h.cat

Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència, passaport o NIF de la persona jurídica, segons el cas (fotocòpia).
A més, segons el cas:
 • Document de sol·licitud de canvi de titularitat de vehicle segellat per la Prefectura Provincial de Trànsit (fotocòpia), si la comunicació la fa la persona compradora.
 • Document de sol·licitud de notificació de venda segellat per la Prefectura Provincial de Trànsit (fotocòpia), si la comunicació la fa la persona venedora.
 • Document que justifiqui l'alta del vehicle en un municipi diferent a L'Hospitalet segellat per la Prefectura Provincial de Trànsit (fotocòpia).
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Requeriments
 • Haver fet el canvi de titularitat o de municipi del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.
En cas que us arribi el rebut o la domiciliació del pagament de l'IVTM l'any que ja no sou titular del vehicle a data 1 de gener, podeu presentar la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència, passaport o NIF de la persona jurídica, segons el cas (original).
A més, segons el cas:
 • Document de sol·licitud de canvi de titularitat de vehicle segellat per la Prefectura Provincial de Trànsit (fotocòpia), si la comunicació la fa la persona compradora.
 • Document de sol·licitud de notificació de venda segellat per la Prefectura Provincial de Trànsit (fotocòpia), si la comunicació la fa la persona venedora.
 • Document que justifiqui l'alta del vehicle en un municipi diferent a L'Hospitalet segellat per la Prefectura Provincial de Trànsit (fotocòpia).
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Heu d'haver pagat l'IVTM de l'any anterior per a poder fer el canvi de titularitat, si és el cas.

Amb independència dels pactes entre particulars, l'IVTM el paga la persona titular del vehicle a 1 de gener de l'any i ha de pagar l'import total de l'impost, ja que el període impositiu coincideix amb l'any natural.

Si la persona compradora incompleix la seva obligació de fer el canvi de titularitat en la Prefectura Provincial de Trànsit, la persona venedora continuarà sent considerada titular del vehicle i, per tant, l'IVTM continuarà al seu nom. Per tal d'evitar aquesta situació la DGT recomana que la persona venedora exigeixi que abans de passar 15 dies de la venda, la persona compradora li entregui una còpia del permís de circulació on consti que el vehicle ja està al seu nom. En cas de no rebre aquest document, la venedora pot anar a la Prefectura Provincial de Trànsit i fer el tràmit de Notificació de venda. D'aquesta manera podrà justificar el canvi de titularitat.

TEMPS DE RESPOSTA

Immediat, en el moment de la comunicació.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400