Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Estimació de la quota de la plusvàlua

Imprimir
Càlcul de la quota de l'impost vers l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb una autorització expressa del/de la interessat/da.

QUAN ES POT FER

En el moment en què s'hagi produït o es vulgui produir una transmissió de propietat..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Empleneu les dades en el formulari adjunt.

Dades necessàries que s’han de tenir a mà per poder emplenar aquest formulari:
 • Referència cadastral: codi de 20 dígits que identifica el bé immoble. Es troba en el rebut de l'Impost sobre béns immobles i en l'escriptura. També la podreu obtenir clicant la icona de l’OVC – OFICINA VIRTUAL DEL CADASTRE (inclosa en el formulari).
 • Percentatge de participació en la transmissió
 • Dates de la transmissió actual i de la transmissió anterior.
PER TELÈFON:
Truqueu al telèfon indicat.
Documentació necessària
 • Referència cadastral: codi de 20 dígits que identifica el bé immoble. Es troba en el rebut de l'Impost sobre béns immobles i en l'escriptura.
 • Percentatge de participació en la transmissió.
 • Dates de la transmissió actual i de la transmissió anterior.
 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.

MÉS INFORMACIÓ

IMPORTANT
Aquest càlcul és a dia d’avui. Si autoliquideu amb posterioritat poden variar les quantitats, tant en la quota de l’impost com en els recàrrecs i/o els interessos de demora..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400