Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Còpia del certificat de viabilitat per a la creació d'empresa

Sol·licitud d'una còpia del certificat que s'entrega al finalitzar les sessions informatives respecte a la viabilitat per a la creació de la vostra empresa.

Heu d'haver obtingut prèviament el certificat original que s'atorga per la viabilitat del vostre pla d'empresa.

El departament gestor dóna resposta en un termini inferior als 15 dies hàbils des del moment del registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Especificar alguna dada identificativa del certificat que voleu la còpia.