Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Suport per a la consolidació d'empreses en funcionament

Si detecteu que teniu alguna dificultat per continuar amb el vostre projecte i fer que la vostra empresa assoleixi els objectius que us marqueu, podeu sol·licitar l'ajuda de persones expertes en diferents àmbits per a donar l'empenta adequada per a consolidar el vostre negoci.

Persones jurídiques que detectin la necessitat d'informació o assessorament per a assolir els objectius marcats per a mantenir oberta la seva empresa.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general, especificant la necessitat que heu detectat i sobre la que voleu assessorament

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres al telèfon o correu electrònic que indiqueu a la sol·licitud.