Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Duplicat per deteriorament del distintiu de la zona verda

Duplicat del distintiu de resident que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial per causa de deteriorament.

La persona titular del distintiu de la zona verda.

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.
Si es tramita directament a l'oficina de Planificació i Gestió de la Mobilitat s'obté al mateix moment.
Si es tramita amb una petició per instància, el departament realitza el tràmit en un termini màxim d'un mes i mig des del registre de la sol·licitud.
El període de validesa serà l'indicat al propi distintiu. Passat el període de validesa el departament tramitarà d'ofici la seva renovació si continuen complint-se els requeriments per a la seva concessió.

Així mateix, serà vàlid exclusivament per a la zona verda de residència de la persona sol·licitant, no per a totes les zones verdes de la ciutat.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

La persona titular del distintiu pot anar directament a l'oficina de Planificació i Gestió de la Mobilitat o qualsevol persona pot aportar la documentació necessària a un punt de registre d'entrada d'aquest ajuntament.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

Si sou el titular podeu anar personalment a l'oficina gestora aportant:

  • DNI, targeta de residència o passaport
  • Distintiu deteriorat (original).

Si no podeu anar personalment a l'oficina heu de presentar la següent documentació a un punt de registre d'entrada:
  • Instància general, indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
  • DNI, targeta de residència o passaport
  • Distintiu deteriorat (original), en el moment d'anar a recollir el nou duplicat.

El cost d’aquest duplicat es fixarà en les condicions específiques de funcionament de la zona verda.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

El distintiu es recollirà obligatòriament a les oficines de Planificació i Gestió de la Mobilitat. Recordeu que en el moment del lliurament haureu de retornar el deteriorat (original).