Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Inscripció per a la participació en la Cavalcada de Reis 2019

Imprimir
Inscripció per al sorteig per a participar en la Cavalcada de Reis del 5 de gener.

Es sortegen 24 places a les carrosses dolces i 6 places per fer de patge reial..  

QUI EL POT DEMANAR

El pare, la mare, el tutor o tutora legal.

QUAN ES POT FER

El període d’inscripció anirà des del 30 d’octubre fins al 20 de novembre de 2018, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • S’hi poden inscriure totes les persones que en data d’1 de gener de 2019 tinguin entre 8 i 11 anys d’edat tant per a ser patges reials com per a participar en les carrosses dolces.
 • Ser residents a L’Hospitalet, (es confirmarà mitjançant el Padró Municipal).
 • No haver participat en les 2 edicions anteriors.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

S’admetrà únicament una sola instància per cada nen o nena que vulgui participar. En cas que una persona s’inscrigui en diferents ocasions, l’organització n’admetrà únicament la primera i n’eliminarà totes les posteriors.
Documentació necessària
 • Instància general.
Conjuntament amb la instància s'haurà d'acreditar que s'acompleixen els requisits de participació. Les dades mínimes que els interessats (o, en cas de menors, els seus pares o representants legals) hauran de facilitar a la sol·licitud, són les següents:
 • Nom, cognoms i data de naixement del nen o nena que vol participar.
 • Nom i cognom del pare, mare o tutor.
 • Adreça (amb CP i Població)
 • Telèfons (i hores de contacte) i adreça de correu electrònic
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Un cop admesos els participants, es realitzarà un sorteig públic per ocupar les 24 places per a les carrosses dolces i les 6 places de patge reial. El sorteig es realitzarà el dimarts dia 27 de novembre a les 11 hores a la Regidoria de Cultura (c/ Girona, 10 2ª planta).

La dinàmica del sorteig serà la tria d'un cognom que marcarà l'ordre d'inici del procés d'elecció sent les primeres 6 persones seleccionades per ocupar les places de Patges reials i les 24 següents per ocupar les places a les carrosses dolces. El resultat del mateix es farà públic a l'apartat 'Per Temes > Cultura > Notícies' del web municipal i al tauler d'anuncis municipal.

L'organització comprovarà que les persones que hagin resultat escollides compleixin tots els requisits.

Posteriorment al sorteig es demanarà als participants la següent documentació:
 • Autorització escrita del pare/mare o tutor/tutora.
 • Acceptar de forma explícita les normes generals i condicions marcades per l'organització.
   

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400