Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Assessoria Formació

Oferim resoldre els dubtes o qüestions que us plantegeu en el moment que decidiu el vostre itinerari acadèmic, necessari per al vostre futur professional. Assessorem en la formació permanent i de reciclatge.

Podeu concertar la cita prèvia de manera telefònica.

Demaneu cita prèvia.

  • C. Llobregat n° 127 CP: 08904 - Barcelona

    De dimarts a divendres de 10 a 14 h. De dilluns a dijous de 16 a 20 h.

    més informació

L'atenció a l'oficina es farà els dijous de 16h a 20h.