Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Designació - canvi de beneficiari del dret funerari

Imprimir
Sol·licitud per a que la persona titular del dret funerari designi una persona beneficiària per després de la seva mort..  

QUI EL POT DEMANAR

El Titular del Dret Funerari.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Adreceu-vos a l'oficina indicada a efectes de subscriure l'adient acta.

La compareixença pot ésser substituïda per document notarial o per altre instrument degudament reconegut per entitat bancària, caixa d'estalvis o consolat.

MÉS INFORMACIÓ

La sol.licitud de designació-canvi de benificiari del dret funerari no merita cap taxa.

La designació de beneficiari podrà ser canviada discrecionalment per part del titular del dret funerari..  

TEMPS DE RESPOSTA

3 mesos

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Contacteu
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400