Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Declaració de vehicle fora d’ús

Autorització a l'Ajuntament per retirar de la via pública, del terme municipal de L'Hospitalet, un vehicle pel seu desballestament i baixa.

La persona titular del vehicle o qui la representi legítimament mitjançant autorització escrita.

Sense termini legal de resolució
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Fitxa tècnica del vehicleOpcionalTelemàtic i presencial
Permís de circulació del vehicleOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

El Servei de Guàrdia Urbana és farà càrrec de la retirada del vehicle de la vía pública i el trasllat al dipòsit de desballestament, qui procedirà a la seva destrucció i tramitar la corresponent baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit. La baixa de l'Impost de Circulació (IVTM) la tramitarà el Departament de Gestió Tributària , després de rebre informació des del Gabinet Tècnic de la Guàrdia Urbana.

El tràmits administratius es duran a terme a les oficines La Farga GEM, SA, ubicada al carrer Barcelona nº 2.

L'Impost de Circulació es mereix fins a la data en que es tramita la sol·licitud de baixa davant la Prefectura Provincial de Trànsit, que trànsit faci l'anotació de baixa definitiva als seus arxius. Per tant, si es sol·licita la baixa durant l'últim trimestre de l'any, potser no s'arribi a temps a fer la baixa a trànsit i s'hagi de pagar part del rebut de l'IVTM de l'any següent.