Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Com sol·licitar serveis de voluntariat per un acte d'atenció social

Amb l'objectiu de recolzar i col·laborar activament en actes diversos i programes d’atenció social, desenvolupats a la nostra ciutat per diferents organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre, podeu sol·licitar suport de voluntariat per actes de caire social en relació amb gent gran, atenció a la dona, infància, persones inmigrades, persones discapacitades, etc.

Poden demanar serveis de voluntariat les entitats sense ànim de lucre, àrees de l’Ajuntament, serveis sanitaris i serveis socials mitjançant sol·licitud del professional corresponent.

Les sol·licituds han d’arribar  amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data del servei.
Per a cada acte on necessiteu suport de voluntariat heu de fer una sol·licitud.

Podeu demanar el servei per correu electrònic a: voluntariat@l-h.cat

Truqueu al telèfon indicat per sol·licitar serveis de voluntariat

Sense resolució d'òrgan

El departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per tal de concretar la viabilitat de la sol·licitud.