Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta en relació a la protecció civil municipal

Teniu informació relacionada amb la protecció civil municipal a l'apartat temàtic de 'Seguretat ciutadana i mobilitat > Protecció Civil' de la pàgina web www.l-h.cat

Si necessiteu més informació, amb aquest tràmit podeu fer qualsevol sol·licitud d'informació relacionada amb perills definits, infraestructures afectades, recursos disponibles, les mesures adoptades, plans d'autoprotecció o plans d'emergències que s'apliquen al municipi.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud