Logo Ajuntament de L'Hospitalet

ITIC (Carnet internacional de professor)

Carnet per a professors que permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, residències universitàries...

Professors en actiu amb una dedicació plena (mínim 18 h setmanals).

Adreceu-vos a la nostra oficina amb la documentació necessària.

Documentació necessària

  • DNI o passaport original.
  • 1 fotografia.
  • Certificat original del centre on consti que l’interessat/da hi treballa a dedicació plena.

  • C. Llobregat n° 127 CP: 08904 - Barcelona

    De dimarts a divendres de 10 a 14 h. De dilluns a dijous de 16 a 20 h.

    més informació