Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Centres especials de treball

Els centres especials de treball són un mitjà d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari. La seva finalitat és assegurar una feina remunerada i la prestació d'uns serveis d'ajustament personal i social que necessiten els seus treballadors amb discapacitat.

Persones en edat laboral,  que tinguin un grau de discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 33%.

  • S'ha de presentar la demanda al Centre d'Atenció al Disminuït (CAD)  
  • S'ha de demanar la valoració a l'Equip de Valoració Laboral (EVO laboral).
  • Fer la demanda al Centre Especial de Treball que es desitgi.