Targeta T-16 de transport públic per als menors de 4 a 16 anys

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 16 anys que permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideix el menor.

Pare o mare o persona tutora legal.

  • Tenir una edat compresa entre els 4 anys fins al 31 de desembre de l'any en què compleixen 16 anys.
  • Residir en qualsevol dels municipis que conformen l'àmbit del sistema tarifari integrat.

Entreu al web www.amb.cat/mobilitat , a l'apartat de 'Tarifació social i ambiental', on trobareu tota la informació i procediments per presentar la sol·licitud.

** RECORDEU: la tramitació online, és molt més àgil i permet la recepció de la targeta abans, degut a la no existència d'enviaments postals.

  • Empleneu el full de sol·licitud i signeu-lo.
  • Introduïu en el sobre de resposta, el full de sol·licitud i una fotocòpia (dues cares) del DNI/NIE/passaport del nen o la nena o llibre de família (per la pàgina on apareix el número -la 1a pàgina- i la pàgina on apareix el nom del nen o nena).
  • Envieu el sobre per correu ordinari.
  • Si no disposeu de sobre de resposta, pot imprimir un exemplar fent click al següent enllaç  http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/TarjetaT16.aspx

 El full de sol·licitud el podeu obtenir a (SENSE DEMANAR CITA PRÈVIA):

Al web http://www.ambmobilitat.cat/Billetes/TarjetaT16.aspx
A les oficines d'atenció al client dels operadors de transports.
A les oficines que s'indiquen a continuació.

Documentació necessària

  • Full de sol·licitud emplenat i signat.
  • Fotocòpia (dues cares) del DNI/NIE/passaport del menor o llibre de família (per la pàgina on apareix el número -la 1a pàgina- i la pàgina on apareix el nom del menor).

La targeta T-16 és gratuïta en la seva primera emissió.

La renovació dels títols es realitza sense cap cost pel beneficiari i de manera automàtica, a mesura que es vagin produint els diferents venciments, que coincideixen amb la data d'aniversari del menor. La nova Targeta T-16 es rep al domicili sense necessitat de tramitar una nova sol·licitud.

Únicament tindran un cost d’emissió les targetes originades per una sol·licitud de duplicat per pèrdua, per robatori o per canvi de zona del titular.
 
Sense resolució d'òrgan

La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el document d'identitat o llibre de família que s'ha de validar a cada viatge, i només la pot fer servir el menor que sigui titular.

La sol·licitud es pot tramitar 30 dies abans que el menor compleixi els 4 anys.

La data final de caducitat de la targeta serà el 31 de desembre de l'any en que el nen compleix els 16 anys. 

El nen o nena rebrà al seu domicili per correu certificat la targeta T-16 personalitzada en el transcurs de 30 dies computables a partir de la recepció i confirmació de la sol·licitud.

Per a les sol·licituds tramitades durant els mesos de juliol i agost el termini de lliurament de la targeta és superior a l'habitual.