Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat d'un quiosc

Sol·licitud del canvi de titular de la llicència d'ocupació de la via pública per un quiosc.

La persona titular del quiosc i la persona interessada en ser la nova titular de la llicència.

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • La persona interessada en ser la nova titular de la llicència ha d'estar donada d'alta com a autònoma.
  • No heu de tenir deutes amb l'Administració.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

El departament gestor farà una citació a ambdues persones per a ratificar la petició mitjançant una compareixença.

La taxa associada es merita per trimestres, així que la nova persona titular haurà de fer el pagament corresponent a partir de la següent fracció indicada al calendari del contribuent, que podeu consultar-lo a l'apartat Tributs de la web municipal (www.l-h.cat).