Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Renúncia de la llicència d'ocupació de via pública d'un quiosc

Comunicació de la renúncia a la llicència d'ocupació de via pública d'un quiosc.

La persona titular o, si és el cas, l'hereva que vulgui renunciar a la llicència.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

El departament gestor farà una citació a la persona sol·licitant per a ratificar la renúncia mitjançant una compareixença.

La taxa associada a la tinença de la llicència es merita per trimestres, així que la persona titular haurà de tenir al dia els pagaments corresponents fins al trimestre de la renúncia segons el calendari del contribuent, que podeu consultar-lo a l'apartat Tributs de la web municipal (www.l-h.cat).

El departament gestor tramitarà la retirada del quiosc de la via pública, si correspon.