Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Suspensió de procediment en el recurs de reposició

La suspensió de l’execució de l’acte impugnat, en el recurs de reposició, hauria que definir-la com l’aplaçament mitjançant fiança de l’acte tributari.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.