Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Pla d'Acció Comunitària

El Pla d’Acció Comunitària és un projecte de la Regidoria de Joventut emmarcat dins del seu Programa per a l’Emancipació Juvenil, que té com a objectiu principal crear una xarxa de recursos i eines per al jovent de 12 a 18 anys de la ciutat, per tal de donar resposta a les necessitats que presentin en el desenvolupament del seu projecte de vida. 

El Pla d’Acció Comunitària segueix les següents línies estratègiques: 


PROXIMITAT:

 • Conèixer els recursos, serveis i xarxes dels diferents territoris de la ciutat per tal de donar una resposta transversal a les necessitats del jovent.
 • Vincular les necessitats que es detecten als barris amb els recursos que ja existeixen en aquest, potenciant i facilitant la comunicació i la relació bilateral. 

TERRITORIALITAT:

 • Activar iniciatives que potenciïn que els i les joves descobreixin nous entorns a l’habitual.
 • Donar a conèixer els Programes de la Regidoria Delegada de Joventut als i les joves dels diferents territoris de la ciutat . 

DESCENTRALITZACIÓ:

 • Implementar accions comunitàries pròpies de la Regidoria de Joventut als diferents barris de la ciutat.
 • Crear i dissenyar noves accions comunitàries dins dels diferents barris davant una demanda concreta.

Tots els/les joves de la ciutat de 12 a 18 anys.

Acudiu personalment al punt d'atenció presencial en l'horari establert per a cada centre o a l'Oficina Jove d'Emancipació.

 • C. Llobregat n° 127 CP: 08904 - Barcelona

  De dimarts a divendres de 10 a 14 h. De dilluns a dijous de 16 a 20 h.

  més informació