Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Declaració de la taxa de recollida d'escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals

Imprimir
Declaració d'alta i on la persona obligada a pagar la taxa de la recollida de residus provinents del comerç, indústria i activitats professionals fa, de forma assistida, el càlcul de la quota diferencial per determinar i ingressar l'import del deute tributari..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones físiques o jurídiques que ocupin o utilitzin locals situats a les vies públiques on es presta el servei, ja sigui a títol de propietari, usufructuari, arrendatari o precari.

QUAN ES POT FER

En el moment en què inicieu una activitat econòmica..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre
Documentació necessària
 • Si sou persona física: DNI o targeta de residència 
 • Si sou persona jurídica: Targeta d’identificació fiscal de la societat on hi consti el domicili fiscal actual, juntament amb el DNI o targeta de residència de l’administrador/a o apoderat/da de la societat. Cal acreditar, documentalment, la representació de la societat
 • En el cas de representació, aporteu l'autorització de representació signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.
 • Document 036 o document CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) o declaració d’alta o modificació de l’IAE. El
  podreu obtenir a la web de l'Agència Tributària

QUÈ PASSA DESPRÉS

 • Si es fa el pagament de l'autoliquidació en el període voluntari, s'arxiva l'autoliquidació sense més tràmit.
 • Si no es fa el pagament en el període voluntari es passa a la Recaptació Executiva perquè s'iniciï el tràmit del cobrament amb el recàrrec corresponent.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400