Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informació sobre l'accés als centres residencials per a la gent gran

Sol·licitud d'informació per l'accés a qualsevol de les modalitats de centres residencials: centres de dia, residències, espais de respir,  de titularitat pública, concertada o privada

La persona interessada o els seus familiars

Podeu demanar informació enviant un correu electrònic a siot@l-h.cat

Truqueu al telèfon indicat per a fer la vostra consulta.

Podeu dirigir-vos a l'oficina indicada per a fer la vostra consulta.