Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Cita prèvia per a obtenir el certificat del Servei de primera acollida

Imprimir
El Servei de primera acollida el conformen un conjunt d’accions formatives per donar resposta al dret bàsic d’informació de les persones nouvingudes al nostre municipi.

Inclou l’acompanyament, la formació i l’acreditació d’uns coneixements mínims per viure i treballar a Catalunya. Un cop feta aquesta formació s’obté el certificat d’acollida.

A banda d'oferir unes eines bàsiques per facilitar la incorporació a la societat catalana, el certificat d’acollida és útil en alguns tràmits d’estrangeria com ara l’arrelament social o la renovació de residència entre d'altres..  

QUI EL POT DEMANAR

El pot sol·licitar qualsevol persona nouvinguda major de 16 anys empadronada a L'Hospitalet.

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Requeriments
 • La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a L'Hospitalet.
 • Ser major de 16 anys.
 • Disposar d'un document d'identitat en vigor.
Per a obtenir la cita prèvia per a que us atengui un agent d'acollida podeu enviar un correu electrònic convivencia.coord@l-h.cat indicant a l'assumpte del correu “Cita Servei de primera acollida”.
PER TELÈFON:
Per a obtenir la cita prèvia per a que us atengui un agent d'acollida podeu trucar a l'oficina indicada.

QUÈ PASSA DESPRÉS

El dia de la cita amb l'agent d'acollida heu d'aportar els originals i còpia de la documentació indicada a l'oficina del Servei de primera acollida (c. Santiago de Compostel·la, 8. 08901 L'Hospitalet):
 • Passaport o TIE vigent
 • Certificats de cursos que es puguin haver realitzat referents als tres mòduls formatius indicats a continuació.
En aquell mateix moment s'omplirà una sol·licitud d’accés que l'agent registrarà i es realitzarà una entrevista individual.

Se us informarà de les parts formatives que caldrà cursar i dels períodes de les matrícules i de realització dels cursos.

Els cursos que s’hauran de realitzar pertanyen a tres àrees diferents:
 • Mòdul A) Llengua: formació català i altre de castellà de 90 hores cadascun
 • Mòdul B) Coneixements laborals: mòdul sobre aspectes relacionats amb el món laboral, de 15 hores
 • Mòdul C) Societat catalana: mòdul de coneixement del municipi i els serveis de què disposa, així com dels drets i deures dels ciutadans, de 15 hores
Un cop la persona sol·licitant realitzi els diferents cursos haurà de presentar a l'agent d'acollida els certificats parcials dels móduls, per a que aquest sol·liciti el Certificat d'Acollida a la Generalitat de Catalunya.

En un termini màxim de dos mesos des de la finalització de tots els mòduls es rebrà el certificat d'acollida.

L’agent s’encarregarà d’informar a l’usuari de la forma de recollida del certificat d’acollida.

El termini estimat des de l’obertura de l’expedient, amb el registre de la sol·licitud per part de l'agent d'acollida, fins a la certificació final és d'un màxim de dos anys.

PREU

El certificat és gratuït, independentment del possible cost d'algun mòdul de formació com els lingüístics. Se l'informarà del preu actualitzat durant el procés d'entrevista per part de l'agent d'acollida..  

TEMPS DE RESPOSTA

El temps màxim d’espera des de la demanda de cita prèvia fins a l’entrevista amb l’agent d’acollida no excedirà de 30 dies hàbils.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
 • Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400