Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi d’activitat de Mercats

Imprimir
Sol·licitud de canvi de l'activitat de venda autoritzada..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Després de passar pel Departament de Mercats (Cr. Mig, 85) per a revisar la documentació necessària, haurà de presentar-la a qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància sol·licitant el canvi d'activitat (2 còpies) 
 • DNI (fotocòpia) 
 • Títol d'activitat de mercats (original).
 • 2 fotografies del titular.
 • Certificat de l'Ajuntament d'estar al corrent de pagament (original).

MÉS INFORMACIÓ

IMPORTANT: NO S'INICIARÀ CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIO RELACIONADA ANTERIORMENT.
 • El canvi d'activitat de mercats s'ha de sol·licitar en base als supòsits especificats a l'article 52 del text refós del reglament de mercats.
 • El Departament de Mercats revisarà tota la documentació abans que sigui presentada al Registre General d'Entrada.
 • El departament de mercats emetrà l'autoliquidació. Pot consultar al Departament de Mercats o a la direcció del Mercat.
 • La autoliquidació es farà efectiva en qualsevol entitat bàncària autoritzada a tal efecte per aquest Ajuntament.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400