Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi d’activitat de Mercats

Imprimir
Sol·licitud de canvi de l'activitat de venda autoritzada..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Després de passar pel Departament de Mercats (Cr. Mig, 85) per a revisar la documentació necessària, haurà de presentar-la a qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància sol·licitant el canvi d'activitat (2 còpies) 
 • DNI (fotocòpia) 
 • Títol d'activitat de mercats (original).
 • 2 fotografies del titular.
 • Certificat de l'Ajuntament d'estar al corrent de pagament (original).

MÉS INFORMACIÓ

IMPORTANT: NO S'INICIARÀ CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIO RELACIONADA ANTERIORMENT.
 • El canvi d'activitat de mercats s'ha de sol·licitar en base als supòsits especificats a l'article 52 del text refós del reglament de mercats.
 • El Departament de Mercats revisarà tota la documentació abans que sigui presentada al Registre General d'Entrada.
 • El departament de mercats emetrà l'autoliquidació. Pot consultar al Departament de Mercats o a la direcció del Mercat.
 • La autoliquidació es farà efectiva en qualsevol entitat bàncària autoritzada a tal efecte per aquest Ajuntament.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400