Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Imprimir
Aquest tribut es produeix en el moment de la transmissió de la propietat o de la constitució o de la transmissió de drets reals sobre un bé immoble.

Formalització del document de pagament (autoliquidació) on la persona obligada a pagar la plusvàlua fa, de forma assistida, el càlcul de la quota per a determinar i ingressar l'import del deute.
.  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400