Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Exempció del pagament de la plusvàlua

Imprimir
Sol·licitud per a quedar exempt del pagament de l'impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana.

Segons s'indica a l'ordenança fiscal vigent, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
 • Transmissions de drets de servitud i/o de conjunts historicoartístics.
 • Quan l'obligació de satisfer l'import recaigui sobre l'estat, les comunitats autònomes, les entitats locals, les institucions benèfiques, les entitats gestores de la Seguretat Social, la Creu Roja o altres.
 • Quan l’obligació legal de satisfer aquest impost recaigui sobre una entitat sense fins lucratius.
.  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400