Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Bonificació de la quota de la plusvàlua per herències

Imprimir
Sol·licitud per a obtenir una bonificació de la quota de l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana per a les transmissions realitzades a títol lucratiu a causa de mort.

La bonificació per les defuncions produÏdes abans de l'01/01/2016 serà del:
 • 95% si el valor del sòl de l'habitatge habitual no és superior a 60.000 euros
 • 20% si el valor del sòl és superior. Per les defuncions produïdes amb posterioritat a l'01/01/2016:

VALOR DEL SÒL PERCENTATGE DE BONIFICACIÓ
Entre 0 i 30.000 € 95 %
Entre 30.000,01 i 50.000 € Més de 50.000 €
Més de 50.000 € 75 %


.  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400