Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Exempció de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica segons la finalitat del vehicle

Imprimir
Sol·licitud per a obtenir l'exempció del pagament de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles següents:
 • Vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
 • Vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya que siguin súbdits dels països respectius, identificats externament i si hi ha reciprocitat en la seva extensió i grau. Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris amb estatut diplomàtic.
 • Vehicles respecte dels quals així es derivi d’allò que es disposa en tractats o convenis internacionals.
 • Ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
 • Autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
 • Tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïda amb la cartilla d’inspecció agrícola.
.  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400