Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cita per a visita d'avaluació prèvia a la inscripció d'un pis a la borsa de mediació de lloguer social

Cita per a sol·licitar una visita d'avaluació i informació prèvia a la inscripció d'un pis a la borsa de mediació de lloguer social.

Si disposa d'un pis buit i pensa que el podria posar en lloguer, li oferim mediació en el mercat immobiliari a un preu per sota del de mercat però amb la seguretat i professionalitat que ofereix l'Administració pública. S'ofereix a les persones propietàries:

 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte.
 • Avalloguer.
 • Servei gratuït d’assessorament.
 • Tramitació de contractes.
 • Seguiment de la relació contractual.
 • Control del bon ús dels habitatges llogats

 • Ha d'estar en vigor la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge, el certificat d’eficiència energètica, les escriptures de propietat i els DNI/NIF dels propietaris.
 • Els últims rebuts d’IBI, comunitat de veïns i subministraments (aigua, llum, gas) han d'estar pagats.
 • Tenir confiança en les persones llogateres que li selecciona la borsa.
 • Demanar un preu del lloguer inferior al del mercat lliure (entre un 20% i un 30% per sota).

 • Consulteu els requeriments per a la tramitació per internet.

Podeu fer la vostra sol·licitud per correu electrònic a olh@l-h.cat

Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.

Truqueu al telèfon indicat per a obtenir la cita prèvia.

Sense resolució d'òrgan

Es valorarà l'existència d'una demanda/necessitat real a la zona sobre l’habitatge de lloguer ofert, tant per situació, com per característiques i preu.

El departament gestor es posarà en contacte amb vostè uns dies abans per a confirmar la cita.

Posteriorment, es farà una visita d'avaluació del pis i, si s'accepta per a la seva inscripció a la borsa de mediació, se us demanarà que aporteu la documentació necessària segons s'indica a l'apartat "Tràmits relacionats".