Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de titularitat del dret funerari (adequació)

Imprimir
Canvi de titularitat de nínxols que figurin enregistrats a nom de col.lectius: Família, germans, fills...
.  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones que tinguin drets legítims i directes sobre el nínxol.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Aporteu la documentació necessària als registres d'entrada de l'ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies)
 • DNI de la persona sol·licitant (original i fotocòpia per a la compulsa).
 • Títol del nínxol (original).
 • Llibre de família de la família titular (original i fotocòpia per a la compulsa).
 • Certificat de defunció dels membres de la família que estiguin difunts i no estiguin inhumats en aquest cementiri (original i fotocòpia per a la compulsa).
 • Document de cessió al seu favor de la resta dels membres de la família (document lliurat a l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).
 • Pagament de taxes (full d'autoliquidació que es fa a l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).
Impresos associats

MÉS INFORMACIÓ

La sol.licitud s'haurà de presentar preferentment a l'Unitat de Cementiri i Serveis Funeraris..  

PREU

Tarifa segons les ordenances fiscals vigents.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Reglament cementiri municipal
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400