Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Permís d’obres de reforma i/o instal·lació de mercats

Imprimir
Sol·licitud per a la tramitació d'un permís d'obres de reforma i/o instal·lació..  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona titular interessada.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Aporteu la documentació necessària a qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància sol·licitant el permís d'obres de reforma i/o instal·lació (2 còpies).
 • DNI (fotocòpia)
 • Títol d'activitat de mercats (fotocòpia).
 • Memòria descriptiva de l'obra (4 còpies) 
 • 1 fotografia estat actual.
 • Plànols de situació en el mercat, estat actual i solució projectada (4 còpies).
 • Pressupost, valoració detallada de l'obra que cal fer (4 còpies).
 • Projecte signat per un/a tècnic/a de grau mitjà o superior i núm. de col·legiat (4 còpies).
 • En el cas de reforma elèctrica, caldrà presentar memòria descriptiva i plànols de la reforma (4 còpies).
 • Memòria sanitària, en el cas de parada interior (4 còpies).
 • Certificat de l'Ajuntament d'estar al corrent de pagament (original).

MÉS INFORMACIÓ

IMPORTANT: NO S'INICIARA CAP EXPEDIENT QUE NO CONTIGUI TOTA LA DOCUMENTACIO RELACIONADA ANTERIORMENT.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400