Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Permís d’obres de reforma i/o instal·lació de mercats

Imprimir
Sol·licitud per a la tramitació d'un permís d'obres de reforma i/o instal·lació..  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona titular interessada.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aporteu la documentació necessària a qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància sol·licitant el permís d'obres de reforma i/o instal·lació (2 còpies).
 • DNI (fotocòpia)
 • Títol d'activitat de mercats (fotocòpia).
 • Memòria descriptiva de l'obra (4 còpies) 
 • 1 fotografia estat actual.
 • Plànols de situació en el mercat, estat actual i solució projectada (4 còpies).
 • Pressupost, valoració detallada de l'obra que cal fer (4 còpies).
 • Projecte signat per un/a tècnic/a de grau mitjà o superior i núm. de col·legiat (4 còpies).
 • En el cas de reforma elèctrica, caldrà presentar memòria descriptiva i plànols de la reforma (4 còpies).
 • Memòria sanitària, en el cas de parada interior (4 còpies).
 • Certificat de l'Ajuntament d'estar al corrent de pagament (original).

MÉS INFORMACIÓ

IMPORTANT: NO S'INICIARA CAP EXPEDIENT QUE NO CONTIGUI TOTA LA DOCUMENTACIO RELACIONADA ANTERIORMENT.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400