Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud d’inspecció per l'estat de conservació d'edificis i terrenys

Imprimir
Realitzar inspecció per part d’un tècnic/a de les patologies a les edificacions del municipi i per l'estat de conservació de les mateixes, així com per l'estat dels terrenys..  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona interessada

QUAN ES POT FER

En els edificis, en el moment que es detecta l'existència de patologies importants i manca de manteniment manifest.
En els terrenys, quan no està tancat o la tanca està trencada o en mal estat, es produeixen abocaments incontrolats i el grau de bruticia és elevat i en general pot ser perillós per a tercers..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Presenteu al registre d'entrada la documentació necessària informant de les patologies a inspeccionar.
Documentació necessària
- Instància general (2 còpies). Pot anar acompanyada de croquis i fotografies.
Impresos associats

MÉS INFORMACIÓ

En els casos de risc inmediat per a les persones o béns i fora de l'horari de 8,30 a 14 h (de dilluns a divendres no festius), s'haurà de comunicar a la Guàrdia Urbana perquè actuï el servei d’emergències tècniques i socials.

El resultat de la inspecciò determinarà en el seu cas la tramitació del corresponent expedient administratiu que pot finalitzar amb una resolució ordenant  l'adopció de mesures de seguretat i/o reparació o subsanació de de deficiencies en l'inmoble.

La tramitació de l'expedient comportarà el pagament de la taxa corresponent a càrrec del titular/s de l'immoble..  

TEMPS DE RESPOSTA

6 mesos des de l'incoació de l'expedient.
3 mesos

NORMATIVA APLICABLE

.  - Ordenança del civisme i la convivència
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei d'Urbanisme, modificat      per la llei 3/2012, del 22 de febrer.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
- Ordenances metropolitanes d'edificació
-  Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
- Ordenances fiscals 2.06 vigents..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400