Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Atenció grupal a familiars de persones amb malaltia mental

Sessions de treball psicològic en grup amb periodicitat quinzenal.

Familiars de persones amb malaltia mental que volen tractar i compartir les seves experiències i dificultats en l’àmbit de la convivència familiar.

Contacteu amb l'oficina d'atenció presencial corresponent.